Een kijk in de toekomst van procestechnologie

Gebruikers uit verschillende sectoren bezoeken dit evenement om te netwerken. Dit jaar meer dan ooit!
Maar zeker ook om nieuwe innovaties te ontdekken en antwoorden te krijgen op actuele vragen en uitdagingen die spelen in de industrie.

Tijdens het vrij toegankelijke conferentieprogramma op Solids, Pumps & Valves en M+R staan de thema`s Machine, Duurzaam en Veiligheid centraal.

De kennispartners laten u zien wat u kunt doen om slimmer, efficiënter, duurzamer en veiliger kunt produceren.
Best practices uit o.a. de sectoren food en chemie worden uitgelicht en dienen als inspiratie voor andere sectoren.
Kortom, wat kunnen sectoren van elkaar leren?

Zo krijgt u tijdens de presentaties antwoord op de vragen hoe de ketenintegratie door digitalisering in een voedselbedrijf eruit ziet.
Wat oplossingen zijn voor veiligheidsbeheersing van steeds complexer wordende productieomgevingen.
En welke rol de industrie speelt in het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

De presentaties en workshops zijn praktisch ingestoken. Door het bijwonen van de sessies wordt u niet enkel geïnspireerd,
ook krijgt u concrete handvatten aangereikt voor het vormen van een eigen visie en strategie. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll naar top